Exkluzívne stavby rodinných domov
Nízkoenergetický, pasívny dom

Nízkoenergetický, pasívny dom

Pod pojmom nízkoenergetický alebo pasívny dom sa akosi automaticky evokuje dojem že ide o montovaný dom teda sendvičový alebo z masívneho dreva. Táto predstava je milná lebo jedná sa o technické parametre ktoré dom spĺňa bez ohľadu na technológiu výstavby aká bola použitá. Všetky novostavby musia spĺňať prísne technické normy a súčasťou projektovej dokumentácie je teplotechnický posudok ktorý musí overiť dané konštrukcie či spĺňajú predpísane normou stanovené hodnoty. Pri pasívnych domoch sa jedná o objekty ktoré majú nulové nároky na energie a sú teda autonómne čo sa týka energie potrebnej na vykurovanie. V tom prípade je nutné použiť technológie ako tepelné čerpadlo, rekuperačné jednotky na výmenu vzduchu, solárne panely  pripadne fotovoltaické články a systém na výrobu elektrickej energie potrebnej na pohon týchto prístrojov. Samozrejme všetky konštrukcie ako steny stropy strecha a hlavne okná a zasklené steny musia spĺňať najprísnejšie parametre. 

Trendy v oblasti nízkoenergetických a pasívnych domov:

 1. Použitie pasívnych solárnych prvkov na výrobu tepla a elektriny: Pasívne solárne prvky ako sú fotovoltické panely a tepelné kolektory sú čoraz častejšie používané na výrobu tepla a elektriny v pasívnych domoch.
 2. Zlepšenie izolácie a tesnenia budov: Zlepšenie izolácie a tesnenia budov je kľúčové pre zníženie spotreby energie v pasívnych domoch. To zahŕňa použitie lepšej izolácie stien, strechy a podlahy a tesnenie prasklín a škár, aby sa zabránilo úniku tepla.
 3. Použitie obnoviteľných zdrojov energie: Obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárna a větrná energia, sa čoraz častejšie používajú v pasívnych domoch ako zdroje energie namiesto fosílnych palív.
 4. Použitie inteligentných technológií na optimalizáciu spotreby energie: Inteligentné technológie, ako sú senzory a automatizácia, sa čoraz častejšie používajú v pasívnych domoch na optimalizáciu spotreby energie tým, že automaticky regulujú teplotu a osvetlenie podľa potrieb.
 5. Zlepšenie dizajnu a estetiky pasívnych domov: Pasívne domy sa čoraz častejšie dizajnujú tak, aby boli atraktívne a estetické, nielen úsporné.
 6. Zvýšenie dostupnosti a cenovej dostupnosti pasívnych domov: V súčasnosti sa objavuje viac možností pre tých, ktorí chcú stavať alebo kupovať pasívny dom, vrátane väčšieho množstva projektov na kľúč a väčšej dostupnosti finančných pomôcok na stavanie alebo rekonštrukciu pasív

Ako fungujú pasívne solárne prvky?

Pasívne solárne prvky sú zariadenia, ktoré využívajú slnečnú energiu na výrobu tepla alebo elektriny bez použitia pohonov alebo iných mechanických zariadení. Existujú dva hlavné typy pasívnych solárnych prvkov: tepelné kolektory a fotovoltické panely.

Tepelné kolektory sa používajú na výrobu tepla pomocou slnečnej energie. Sú to zariadenia, ktoré sú umiestnené na streche alebo na inom vhodnom mieste a ktoré absorbujú teplo zo slnka a prenášajú ho do vody alebo iného kvapalného média, ktoré sa potom používa na vykurovanie budovy alebo na prípravu teplej vody.

Fotovoltické panely sa používajú na výrobu elektriny pomocou slnečnej energie. Sú to zariadenia, ktoré sú tiež umiestnené na streche alebo na inom vhodnom mieste a ktoré absorbujú fotonovú energiu zo slnka a premenia ju na elektrickú energiu, ktorá sa potom môže použiť na napájanie elektronických zariadení alebo na výrobu elektrickej energie pre celú budovu.

Oba tieto typy pasívnych solárnych prvkov sú účinné spôsoby, ako využiť slnečnú energiu na výrobu tepla alebo elektriny, a sú čoraz častejšie používané v pasívnych a nízkoenergetických budovách.

Je možné solárne prvky kombinovať s batériami?

Áno, solárne prvky môžu byť kombinované s batériami na ukladanie elektrickej energie, ktorú vyrobili. Toto je často používané v oblastiach, kde je dostupnosť elektrickej energie obmedzená alebo kde je vysoká cena elektrickej energie.

Keď sú solárne prvky umiestnené na streche alebo na inom vhodnom mieste, môžu absorbovať fotonovú energiu zo slnka a premeniť ju na elektrickú energiu. Táto elektrická energia sa potom môže ukladať do batérií alebo sa môže použiť na napájanie elektronických zariadení alebo celého domu.

Ak sa solárne prvky kombinujú s batériami, je možné ukladať elektrickú energiu, ktorú vyrobili, a využívať ju v čase, keď nie je dostatok slnečného svetla na výrobu elektrickej energie. Toto je užitočné v oblastiach s obmedzenou dostupnosťou elektrickej energie alebo v prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť nepretržitý prísun elektrickej energie, napríklad pre kritické zariadenia alebo v prípade výpadku elektrickej siete.

Technické parametre pasívneho domu sú určené tak, aby bol dom vhodný na bývanie počas celého roka a aby bol energeticky efektívny. Tu sú niektoré z hlavných technických parametrov, ktoré sa obvykle zohľadňujú pri navrhovaní pasívneho domu:

 • Tepelnoizolačná schopnosť obvodového plášťa: Obvodový plášť (steny, strecha, podlaha) musí mať dostatočne vysokú tepelnoizolačnú schopnosť, aby dokázal udržať teplo v dome počas zimy a chlad v lete.
 • Tepelné straty cez okná: Okná musia byť dostatočne tesné a dobre izolované, aby minimalizovali tepelné straty cez sklo.
 • Ventilácia: Pasívny dom musí mať dobre navrhnutú ventilačnú sústavu, aby dokázal odvádzať vlhkosť a znečistenie z interiéru.
 • Tepelný zisk z vnútorných zdrojov: Pasívny dom musí mať dobrý tepelný zisk z vnútorných zdrojov, ako sú napríklad telesá ľudí a zariadení, aby sa významne znížili potreby vykurovania.
 • Slnečné zisky: Pasívny dom by mal mať dobrú orientáciu a dostatočnú plochu okien na juhu, aby využil slnečné zisky na vykurovanie a osvetlenie interiéru počas zimy.
 • Spotreba energie: Pasívny dom by mal mať nízku celkovú spotrebu energie, ktorá by sa mala zásobovať z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú napríklad solárne panely.

Aký je sucinitel tepelneho odporu obvodovych stien pasívneho domu?

Sucinitel tepelneho odporu obvodových stien pasívneho domu by sa mal pohybovať v rozmedzí od 0,10 do 0,15 W/(m²·K). Toto je pomerne vysoká hodnota, ktorá znamená, že obvodové steny pasívneho domu sú veľmi dobre izolované a majú vysokú tepelnoizolačnú schopnosť.

Sucinitel tepelneho odporu (R-hodnota) je meradlo tepelnej izolácie materiálu alebo konštrukcie. Čím vyššia je R-hodnota, tým lepšie izoluje materiál alebo konštrukcia teplo. Pri navrhovaní a stavbe pasívneho domu sa zvyčajne používajú izolačné materiály s vysokými R-hodnotami, aby sa dosiahla čo najlepšia tepelnoizolačná schopnosť obvodového plášťa.

Aky je sucinitel tepelneho odporu okien a zasklenych stien pasívneho domu?

Sucinitel tepelneho odporu okien a zasklených stien pasívneho domu by sa mal pohybovať v rozmedzí od 0,75 do 1,50 W/(m²·K). Táto hodnota znamená, že okná a zasklené steny pasívneho domu sú dobre izolované a majú vysokú tepelnoizolačnú schopnosť.

Pri navrhovaní a stavbe pasívneho domu sa zvyčajne používajú okná s vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou, ako napríklad trojsklo alebo okná s dvojitými alebo dokonca trojitými sklami. Tieto okná sú schopné udržať teplo v dome počas zimy a chlad v lete, čo prispieva k zníženiu potreby vykurovania a klimatizácie.

Je dôležité mať na pamäti, že sucinitel tepelneho odporu okien a zasklených stien sa môže líšiť v závislosti od typu použitého skla a rámčeka. Okná s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami budú mať nižšiu R-hodnotu a budú lepšie chrániť proti tepelným stratám.

Aky je sucinitel tepelneho odporu striech pasivneho domu?

Sucinitel tepelneho odporu striech pasívneho domu by sa mal pohybovať v rozmedzí od 0,15 do 0,25 W/(m²·K). Táto hodnota znamená, že strecha pasívneho domu je dobre izolovaná a má vysokú tepelnoizolačnú schopnosť.

Pri navrhovaní a stavbe pasívneho domu sa zvyčajne používajú izolačné materiály s vysokými R-hodnotami, aby sa dosiahla čo najlepšia tepelnoizolačná schopnosť strechy. Môže sa použiť napríklad minerálna vlna, polystyrén alebo penový polystyrén. Vrchná vrstva strechy by mala byť tiež dobre izolovaná, aby sa zabránilo tepelným stratám cez krytinu.

Je dôležité mať na pamäti, že sucinitel tepelneho odporu strechy sa môže líšiť v závislosti od typu použitých izolačných materiálov a hrúbky izolácie. Strechy s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami budú mať nižšiu R-hodnotu a budú lepšie chrániť proti tepelným stratám.

Ako funguje tepelné cerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z okolia na vykurovanie budov a ohrev teplej vody. Funguje na princípe výmeny tepla medzi dvoma médiami - vnútorným a vonkajším - pričom teplo sa odoberá z vonkajšieho prostredia (zem, vzduch alebo voda) a dodáva sa do vnútorného prostredia budovy.

Tepelné čerpadlá sa delia na dva hlavné typy:

 1. Vzduch-vzduch: Tento typ tepelného čerpadla využíva teplo z vonkajšieho vzduchu na vykurovanie budovy a ohrev teplej vody. Je to najčastejšie používaný typ tepelného čerpadla v rodinných domoch a bytoch.
 2. Voda-vzduch: Tento typ tepelného čerpadla využíva teplo z vody alebo zeme na vykurovanie budovy a ohrev teplej vody. Je vhodný pre väčšie budovy alebo pre lokality s dostupnosťou geotermálnych zdrojov tepla.

Tepelné čerpadlá sú vynikajúcou alternatívou k tradičným zdrojom vykurovania, pretože sú účinné, ekologické a ekonomické. Sú schopné vytvárať teplo za nižšie náklady ako kotol na plyn alebo kotol na drevo.

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám zodpovieme na všetky otázky a poskytneme vám informácie, ktoré hľadáte.
Napíšte nám Zavolajte nám