Exkluzívne stavby rodinných domov
Tepelné čerpadlo alebo kotol?

Tepelné čerpadlo alebo kotol?

Nebudem sa podrobne zaoberať popisom jednotlivých druhov tepelných čerpadiel tieto informácie sú bežne dostupné. Pri výbere najvhodnejšej technológie by bolo vhodné optimalizovať niektoré navzájom protichodné požiadavky. V prvom rade je treba upozorniť že najviac energie sa minie napríklad pri 4 - 5 člennej rodine nie na vykurovanie domu ale na výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV). Samozrejme hovorím o modernom dome spĺňajúcom všetky technické parametre. To znamená že z hľadiska úspor energie je veľmi vhodné použiť solárne panely na výrobu TÚV. Na prevádzku tepelného čerpadla je potrebná elektrická energia a teda treba rátať s nákladmi ktoré sú s ňou spojené. Tieto náklady sú buď priamo za spotrebu elektriny alebo za systém batérii umožňujúci uskladnenie energie na pohon čerpadla z fotovoltaického systému.

Pri priamom nákladovom zrovnaní klasického kotla na plyn a tepelného čerpadla je zrejmé že počiatočné náklady na systém tepelného čerpadla majú návratnosť od 10 do 20 rokov, v závislosti od zložitosti systému.

Optimálny vykurovací systém

Ako optimálny vykurovací systém sa javí klasický plynový kotol v kombinácii so solárnymi panelmi na výrobu TÚV, pri použití podlahového vykurovania ktoré pracuje s nízkou teplotou vody.

Pre ekológov ktorí nehľadia na počiatočné náklady:
Pasívny dom. 

Pre ekológov ktorí trošku prihliadajú na náklady:
Tepelné čerpadlo, ktoré odoberá teplotu so spodnej vody v kombinácii so solárnymi panelmi a prípadne batériami napájanými fotovoltaickými článkami. 

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám zodpovieme na všetky otázky a poskytneme vám informácie, ktoré hľadáte.
Napíšte nám Zavolajte nám