Exkluzívne stavby rodinných domov
Čo obsahuje projektová dokumentácia

Čo obsahuje projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je rozčlenená do troch stupňov. 


Projekt pre umiestnenie stavby (územné rozhodnutie)

Projekt sa spracováva pri zložitejších stavbách kde je potrebné overiť jeho vplyv na okolité prostredie, súlad s územným plánom a možnosti napojenia na inžinierske siete. Stavebný úrad ho v zásade vyžaduje pri stavbách, ktoré nespadajú do definície jednoduchých stavieb ako je rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím. Rodinný dom pri ktorom nie je potrebné žiadať o územné rozhodnutie, môže mať najviac tri byty a celková úžitková plocha nesmie prekročiť 300 m2.

Stretol som sa však s tým že stavebný úrad požadoval rozhodnutie o umiestnení stavby aj napriek tomu že išlo o stabilizované územie rodinných domov a jednalo sa o rekonštrukciu s tým že sedlová strecha sa menila na plochú strechu. Čiže je v podstate na rozhodnutí príslušného stavebného úradu ako bude postupovať. Projektová dokumentácia je spracovaná v mierke 1:200. Obsahuje teda výkresovú časť architektúru, situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy, pohľady, rezy, vizualizácie technickú správu častiach architektúra, statika, elektroinštalácie, voda, kanalizácia, vykurovanie, plyn a požiarna ochrana.


Projekt pre stavebné povolenie

Spravidla je spracovaný v mierke 1:100 pripadne pri jednostupňovom projekte v mierke 1:50 (realizačný projekt). Obsahuje výkresovú časť architektúru, situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy, pohľady, rezy, teplotechnický posudok, vizualizácie a súhrnnú technickú správu v častiach architektúra, statika, elektroinštalácie, voda, kanalizácia, plyn a požiarna ochrana. Ďalej výkresovú časť a technické správy jednotlivých profesii teda statika, elektroinštalácie, voda, kanalizácia, vykurovanie, plyn a požiarna ochrana. Na základe tejto dokumentácie je možne spracovať predbežný rozpočet.


Projekt pre realizáciu stavby

Spracováva sa v mierke 1:50 a detaily v merke 1:10 alebo 1:5. Obsahuje výkresovú časť architektúru, situáciu s napojením na inžinierske siete, pôdorysy, pohľady, rezy, teplotechnický posudok a súhrnnú technickú správu častiach architektúra, statika, elektroinštalácie, voda, kanalizácia, plyn a požiarna ochrana. Ďalej výkresovú časť a technické správy jednotlivých profesii teda statika, elektroinštalácie, voda, kanalizácia, vykurovanie, plyn a požiarna ochrana. Jedná sa o detailný projekt s presnou špecifikáciou materiálov, technológie, okien, dverí a podobne. V časti statika sú výkresy tvaru a výstuže s podrobným statickým výpočtom. Na základe tejto dokumentácie je možne spracovať presný výkaz výmer ktorý sa predkladá dodávateľom na spracovanie cenovej ponuky a rozpočet stavby ktorý slúži pre investora.

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám zodpovieme na všetky otázky a poskytneme vám informácie, ktoré hľadáte.
Napíšte nám Zavolajte nám